RUBY LEE MAKEUP

Có 1 cô gái Quảng Ninh

Trang điểm: cô dâu, ăn hỏi, dự tiệc, sự kiện, kỷ yếu...
Dạy trang điểm, làm tóc chuyên nghiệp
Dạy trang điểm cá nhân

ĐAM MÊ MAKEUP | THÍCH THỜI TRANG | LANG THANG ĐÂY ĐÓ

1m68 | 56kg